Tin tức triển lãm

2020-04-16

Bộ NNPTNT phản hồi Bộ Công Thương về vấn đề xuất khẩu gạo nếp

Theo Nghị định số 94/CP, gạo nếp không thuộc danh mục dự trữ an ninh lương thực quốc gia. Ảnh: Lao Động

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời công văn của Bộ Công Thương, đề nghị cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo nếp vì nguồn cung dồi dào.

 

Ngày 16.4.2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đã có công văn số 2629/BNN-TT gửi Bộ Công Thương về việc xuất khẩu gạo nếp, gạo nếp có tính trong lượng gạo dự trữ an ninh lương thực quốc gia không?

Trong nội dung công văn số 2629/BNN-TT trả lời công văn số 2666/BCT-XNK ngày 15.4.2020 của Bộ Công Thương về xuất khẩu gạo nếp, Bộ NNPTNT nêu rõ:

Danh mục hàng lương thực dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia được quy định tại Nghị định số 94/2013-NĐ-CP ngày 21.8.2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ Quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ NNPTNT cũng cho biết thông tin về diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến (quy gạo) của gạo nếp tại từng tỉnh Long An và tỉnh An Giang theo từng vụ. Cụ thể, vụ Hè Thu 2019: Tỉnh Long An: diện tích gieo trồng khoảng 64 nghìn ha, sản lượng ước 305 nghìn tấn lúa nếp, tương đương 183 nghìn tấn gạo nếp.

Tỉnh An Giang: diện tích gieo trồng khoảng 27 nghìn ha; sản lượng ước  155 nghìn tấn lúa nếp, tương đương khoảng 93 nghìn tấn gạo nếp.

Vụ Thu Đông 2019: Tỉnh An Giang diện tích gieo trồng khoảng 18 nghìn ha; sản lượng ước 108 nghìn tấn lúa nếp, tương đương 65 nghìn tấn gạo nếp.

Vụ Đông Xuân 2019-2020, tỉnh Long An: diện tích gieo trồng khoảng 65 nghìn ha, sản lượng ước 430 nghìn tấn lúa nếp, tương đương khoảng 258 nghìn tấn gạo nếp

Tỉnh An Giang: diện tích gieo trồng khoảng 44 nghìn ha; sản lượng ước 325 nghìn tấn lúa nếp, tương đương khoảng 195 nghìn tấn gạo nếp.

Trên cơ sở đó, Bộ NNPTNT kiến nghị tiếp tục cho phép xuất khẩu lượng gạo nếp hàng hóa của vụ Đông Xuân 2019-2020 và đề nghị Bộ Công Thương cung cấp tình hình xuất khẩu, nhu cầu của thị trường để làm cơ sở điều tiết tỉ lệ diện tích và sản lượng lúa nếp trong các vụ tiếp theo.

Được biết, theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013-NĐ-CP ngày 21.8.2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ Quốc gia, thì danh mục hàng lương thực dự trữ quốc gia chỉ có 2 loại: thóc tẻ và gạo tẻ, do Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) được phân công quản lý.

NewsFrom