Faley SPA

Kinh doanh trung gian

Yunjie

+84909258500

Faley SPA

Massage tay kết hợp với massage bấm huyệt, Nhấn mạnh vào điểm đầu và cuối của cơ, để giúp học viên nắm rõ hơn về các kỹ thuật massage, Và hiểu những lợi thế và bất lợi của thị trường y học thẩm mỹ và kiến thức chuyên môn để trau dồi nhiều kỹ năng cho học viên, tạo điều kiện dể tìm được việc làm trong tương lai, học để có thể dùng. Kết hợp với các khóa học công nghệ làm đẹp da, dạy các kỹ thuật chăm sóc da, thông qua giải thích và thực hành mẫu, giúp học viên hiểu đầy đủ hơn, Và thông qua việc thực hành để kỹ thuật tài nghề cáng thành thạo

E-MAIL
vivi555wu@yahoo.com.tw
Tell:
+886222807779
Address:
WeChat ID:

Hồ sơ công ty

Views:1004

Massage tay kết hợp với massage bấm huyệt, Nhấn mạnh vào điểm đầu và cuối của cơ, để giúp học viên nắm rõ hơn về các kỹ thuật massage, Và hiểu những lợi thế và bất lợi của thị trường y học thẩm mỹ và kiến thức chuyên môn để trau dồi nhiều kỹ năng cho học viên, tạo điều kiện dể tìm được việc làm trong tương lai, học để có thể dùng. Kết hợp với các khóa học công nghệ làm đẹp da, dạy các kỹ thuật chăm sóc da, thông qua giải thích và thực hành mẫu, giúp học viên hiểu đầy đủ hơn, Và thông qua việc thực hành để kỹ thuật tài nghề cáng thành thạo

Nhu cầu doanh nghiệp
Doanh nghiệp thu mua Tìm kiếm đại lý Hợp tác kinh doanh