Dịch vụ mua hàng miễn phí

Rút ngắn thời gian thu mua của doanh nghiệp

Hưởng lợi từ mạng lưới doanh nghiệp môi giới có kinh nghiệm phong phú cùng tầm ảnh hưởng lớn nhất tại thị trường bản địa.

Giảm thiểu tình trạng lãng phí thời gian do bất đồng ngôn ngữ, hỗ trợ bên mua các thông tin cần thiết và tư vấn hợp đồng.

Sử dụng phương thức thanh toán toàn cầu Payoneer làm nền tảng khởi đầu.

Nâng cao hiệu xuất, giảm chi phí, thu mua chính xác, dịch vụ cung cấp hai bên.